Installation för administratörer

Stoppa och starta om en nätverkslicensserver


För att utföra systemunderhåll på en licensserver, inklusive avinstallation av Network License Manager, ska du först stoppa licensservern. Efter avslutat underhållsarbete startar du om licensservern.


Från en Windows-licensserver

Stoppa servern

  1. Sök efter LMTOOLS från Startmenyn.
  2. I LMTOOLS klickar du på fliken Tjänst-/licensfil.
  3. Välj Konfigurera med tjänster
  4. Välj tjänstnamnet på den licensserver som du vill stoppa manuellt.
  5. Klicka på fliken Starta/Stoppa/Läs om.
  6. Stoppa servern. 
    Bästa praxis är att välja Tvinga serveravstängning innan du klickar på Stoppa server. Vänta sedan i 5 sekunder innan du försöker starta servern igen.

Starta om servern

På fliken Starta/Stoppa/Läs om i LMTOOLS klickar du på Starta server.

Från en macOS- eller Linux-licensserver

Stoppa servern

Ange följande i Terminal:

./lmutil lmdown -q -force

Starta om servern

Ange följande i Terminal och ersätt acad.lic med namnet på din licensfil och debug.log med namnet på din loggfil:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer