Installation för administratörer

Förbereda distribution


Noggrann förberedelse är hemligheten bakom en framgångsrik distribution.

Granska systemkrav och konfigurationsalternativ

 • Systemkrav. Bekräfta att ditt nätverk, servrar och kunddatorer uppfyller systemkraven för varje produkt som ingår i distributionen.
 • Språk. Om din produkt är tillgänglig på flera språk, välj då språket för varje distribution.
 • Konfigurationsalternativ. Utvärdera produktkonfigurationsalternativen, som varierar från produkt till produkt. Till exempel kan produkter innehålla alternativ för sökvägar, plats för stödfiler eller inkludering av tillägg och loggfiler.

Förstå dina produktlicenstyper

Administratörer hanterar tre typer av licenser:

 • Användarlicens – Baseras på ditt Autodesk-ID och autentiseras automatiskt
 • Fristående (enhetsbaserad) licens – Kopplad till specifika enheter med serienummer. Autentiseras antingen automatiskt eller när du uppmanas att ange ett serienummer.
 • Nätverkslicens – Hanteras av Network License Manager-programvara och autentiseras av förkonfigurerade nätverkslicensservrar. Kontrollera namnet och modellen på licensservern (enskild, distribuerad eller redundant) som du väljer vid start.single Installera den senaste versionen av Network License Manager (NLM).

För att identifiera en produkts licenstyp, se avsnittet Alla produkter och tjänster iAutodesk Account

Skapa en nätverksresurs

Innan du skapar en distribution ska du ställa in en nätverksresurs för den administrativa bilden. En nätverksresurs är en installationsmapp som alla användare kommer åt. Du skapar distributioner i nätverksresursen, från vilken användare kan installera programvaran eller administratörer kan distribuera den.

 

Följ dessa rekommendationer när du skapar en nätverksresurs

 • Håll resursnamnet enkelt och kort, utan mellanslag.
 • Skapa resursmappen på eller nära enhetens övre del, som t.ex. \\serverXX\Deployments. Om du placerar distributionsmappen i en rad undermappar kan du komma att överskrida längdbegränsningen för sökvägen som fastställts av Windows.
 • Skapa en separat mapp för varje distribution. Inkludera alla produkter för ett specifikt arbetsflöde i en enda distribution. På detta sätt blir det enklare att distribuera distributionen till en användargrupp som använder det arbetsflödet.
 • Använd delade UNC-sökvägar (Uniform Naming Convention) i stället för mappade enheter. Om du ändå använder enhetsmappning ska du se till att alla användare mappar till samma enhetsbokstav.
 • Om du planerar att skapa en nätverksloggfil ska du ge läs- och skrivåtkomst till resursen för alla användarna.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer