Installation för administratörer

Bästa praxis för distribution


Följd dessa tips för en framgångsrik distribution.

  • Skapa distributionen i en delad nätverksplats från en administrativ arbetsstation i stället för en server. På detta sätt behöver du inte använda samma dator för att köra installationsprogrammet, läsa media och skriva filerna. Om du skapar distributionen på en server kan distributionen förlängas och skadas.
  • Skapa inte distributioner via WAN eller VPN, som vanligtvis är långsamma och kan leda till fel.
  • Skapa enbart Windows-distributioner på FAT/FAT32/NTFS-filsystem. Autodesk testar eller stöder inte andra filsystem, som t.ex. DFS, NFS, AIX, LINUX/UNIX, och filsystem på nätanslutna lagringsanordningar (NAS).
  • Kontrollera att alla användare har:
    • Läsåtkomst till nätverksresursen där dina distributioner är placerade
    • Skrivåtkomst till nätverksloggens sökväg
  • Undvik att flytta distributioner mellan servrar. Om du måste flytta en distribution ska den ändras för att införa den nya platsen i distributionsstrukturen.
  • Testa distributionen genom att installera den till enbart en arbetsstation innan den installeras till andra.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer