Installation för enskilda personer

Kör och autentisera programvaran


När du kör programvaran för första gången kommer du troligen att kunna använda den direkt. Orsaken är att autentisering av produkten sker automatiskt. Vanligtvis behöver du inte göra något mer för att aktivera programvaran.

 

I vissa fall kan du dock se ett Kom igång-fönster som efterfrågar information om din licens. Du ska då välja mellan tre alternativ för att identifiera din licenstyp och ge relaterad information.

 

Följande tre alternativ visas av Kom igång. Den exakta formuleringen beror på produktversionen.

  • Logga in med ditt Autodesk-ID eller En användare eller Logga in. Om du vill välja det här alternativet loggar du bara in på ditt Autodesk account-konto på manage.autodesk.com.
    Obs! Se till att det Autodesk-ID som du använder redan har tilldelats en licens av en primär eller sekundär administratör. Om inte ska du be en administratör om tillgång. Mer information finns på Översikt över användarhantering.
  • Använd en nätverkslicens eller Flera användare. Välj detta alternativ om programvaran lagras på ett nätverk av datorer. Du kan bli uppmanad att lämna ytterligare information om din nätverkslicens. 
  • Ange ett serienummer. Välj detta alternativ om du fick ett serienummer med programvaran. Du kan hitta serienumret under Produkter och tjänster i Autodesk account-kontot.

 


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer