Installation för enskilda personer

Förbered installation av programvaran


Innan du installerar Autodesk-programvaran ska du förbereda systemet och samla in all information som behövs.

 1. Kontrollera grundförutsättningarna.
 2. Skaffa behörighet.
  Du behöver administrativa behörigheter för att installera. För att verifiera i Windows, välj Kontrollpanel > Användarkonton > Hantera användarkonton. På macOS, kontrollera Systempreferenser > Användare och grupper för att verifiera att du har administratörsstatus.
 3. Installera systemuppdateringar och inaktivera antivirusprogram.
  Om du har pågående uppdateringar av operativsystem ska du installera dem och starta om. Överväg att temporärt inaktivera antivirusprogram eftersom de ofta påverkar installationen.
 4. Vid behov ska du leta upp ditt serienummer och din produktnyckel.
  Vanligtvis länkar din programvara till ditt Autodesk-ID, utan ett serienummer. Men om din programvara levererades med ett serienummer, behöver du det och din produktnyckel för att starta ditt program. Du kan se serienumret i Autodesk Account-kontot eller i din e-postbekräftelse.
  Obs! För de flesta versioner och produkter från 2020 och senare kan du logga in utan serienummer, även om du har en singellicens.

 5. Stäng alla öppna program utom installationsprogrammet.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer