Installation för enskilda personer

Visa produktlicensinformation


Hitta information om din licenstyp och kopplade serienummer (i förekommande fall) i Autodesk Account eller produkten.

Hitta licensinformation i Autodesk Account.

Du kan övervaka din aktuella licensinformation för varje produkt i Autodesk Account.

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com.
 2. Du hittar produkten under Alla produkter och tjänster.
 3. I produktpanelen klickar du på Visa information.
 4. Om du ser licensinformation på sidan med produktinformation, ska du välja den för att visa ditt serienummer och dina produktnycklar.

Om du inte ser licensinformation på din sida med produktinformation har du inget serienummer.

Hitta licensinformation i produkten

Hitta licensinformation för produkter som finns installerade på din enhet.

Produkter från 2017 och senare

 1. Starta programvaran.
 2. I namnlisten klickar du på ditt konto > Hantera licens.

 3. Produktinloggning meny

  Obs! Om du inte ser ditt konto i namnlisten så klickar du på Hjälp > Om > Hantera licens.
 4. För att se licensinformation expanderar du dragreglaget på en aktiv licens.
Dialogruta för licenshanterare

Obs! Vid prenumerationer för en användare kan du vanligtvis logga in och serienummer behövs därför inte. Eventuellt ser du en typ av fristående licens för produkter från 2017–2019 men en typ av användarlicens för produkter från 2020 och senare versioner.

Produkter från 2016 och tidigare

 1. Starta programvaran.
 2. Klicka på Hjälp > Om, eller Om [Product Name].
 3. I Om-fönstret klickar du på Produktinformation eller Produktlicensinformation.

 

Bild som visar licensinformation för Autodesk Education Master Suite 2015

Om du inte kan hitta ett serienummer med hjälp av ovanstående ska du följa stegen nedan för att begära en licensrapport:

 1. Gå till vår supportsida
 2. Klicka på rutan Support efter köp.
 3. Välj Användar- och licenshantering
 4. Välj Hantera licenser
 5. Välj Licensrapporter och fyll i de obligatoriska fälten för att skicka in din begäran

*Obs! Primär och sekundär administratör kan begära licensrapport. I annat fall ska beställarens e-postadressdomän matcha företagsnamnet.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer