Systemkrav

Läs mer om vilka krav som ställs på programvara och hårdvara för aktuell version och tidigare versioner vad gäller operativsystem, processorer, minne och diskutrymme samt rekommendationer för virtuella maskiner och molntjänster. För vissa produkter kan du se lägsta eller grundläggande krav samt rekommenderade komponenter.


För att ta reda på vilka grafikkort och drivrutiner Autodesk rekommenderar att du använder för att kunna köra Autodesks produkter och produktpaket optimalt, se Certifierad grafikhårdvara

Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.