• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Bli certifierad

Utbildning och certifiering


Bli certifierad

För att bli certifierad måste du klara en certifieringsexamen, eller flera examina, samt följa några enkla steg:

Steg 1. Välj den certifiering som är rätt för dig.

Välj typ av certifieringsprogram, nivå och produkt. Certifiering finns för många olika Autodesk-produkter (klicka här (Engelska) om du vill ha information om instruktörscertifiering). Ladda ned och läs den omfattande handledningen för att lära dig mer om vad som väntar dig vid en certifieringsexamen.

Steg 2. Bedöm om du är redo.

Sök efter ett Autodesk Certification Center och köp ett test (Assessment test) för att utvärdera dina kunskaper om produkten och kartlägga ev. fortsatta studier och förberedelser.

Steg 3. Skaffa dig den utbildning du behöver och öva upp dina färdigheter.

Delta i en kurs på ett ATC och/eller köp en utbildningshandledning som förberedelse inför certifieringen. Var noga med att öva i programmiljön, eftersom detta är avgörande för att lyckas.

Steg 4. Bli certifierad.

Köp och planera för din certifiering på ett Autodesk Certification Center.